תרמומטר מד חום SA002

תרמומטר- מד חום במעלות צלזיוס