דליים שונים

דליים שונים – מהם שופכים מים על תנור הסאונה ליצירת לחות